Εκδηλώσεις

 
Προκήρυξη 2ου διαγωνισμού βράβευσης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012)
 

Η υποβολή υποψηφιοτήτων κλείνει στις 15/11/2012

 

Το κοινό ελληνικό παράρτημα της κοινότητας Μηχανικών Τεχνολογίας Οχημάτων (IEEE VTS) και της κοινότητας Αεροδιαστημικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (IEEE AESS), προκηρύσσει τον 2ο διαγωνισμό για τη βράβευση της καλύτερης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας στο γνωστικό και ερευνητικό πεδίο:

«Προηγμένα συστήματα ασυρμάτων και κινητών επικοινωνιών»

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι φοιτητές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την διπλωματική/πτυχιακή εργασία τους μετά την 1/11/2011 στο γνωστικό πεδίο. Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές από 15 Οκτωβρίου 2012 έως 15 Νοεμβρίου 2012, ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα http://www.ihu.gr/ieeeawardsavtc-registration-form, όπου θα πρέπει να υποβληθούν:

α) περίληψη της εργασίας μέχρι 3 σελίδες (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά), όπου θα περιλαμβάνονται: σύντομη εισαγωγή, μεθοδολογία έρευνας, αποτελέσματα, δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει, κ.λ.π. (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά) (κατεβάστε το πρότυπο ),
β) βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά),
γ) έγκριση του μέλους ΔΕΠ/ΕΠ που επέβλεψε την διπλωματική.

Οι 5 καλύτερες υποψηφιότητες θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνει και η βράβευση της καλύτερης από αυτές. Στα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία, η αρτιότητα παρουσίασης, η ύπαρξη δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει από αυτές, η τυχόν συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, κ.λ.π. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον παρόντα ιστότοπο και στο http://www.ihu.gr/ieeeawardsavtc.


Επιστημονική Επιτροπή

Γ. Ευθύμογλου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Member VTS & AESS Greece Chapter
Δ. Ευσταθίου, ΤΕΙ Σερρών, Chairperson VTS & AESS Greece Chapter
Α. Ιωσηφίδης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Vice-Chair VTS & AESS Greece Chapter
Γ. Καραγιαννίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Member VTS & AESS Greece Chapter
Γ. Κουτίτας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Treasurer VTS & AESS Greece Chapter
Γ. Κυριακού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Member VTS & AESS Greece Chapter
A. Μπλέτσας, Πολυτεχνείο Κρήτης
A. Παναγόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Member VTS & AESS Greece Chapter
Γ. Παπαδόπουλος, Secretary VTS & AESS Greece Chapter
Ν. Παυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Member VTS & AESS Greece Chapter


Επιλέξτε εδώ για την φόρμα υποβολής υποψηφιότητας.

Στην ιστοσελίδα http://ewh.ieee.org/r8/greece/avtc/events/events66a.html μπορείτε να βρείτε τις συμμετοχές, τα αποτελέσματα και το video της εκδήλωσης του 1ου διαγωνισμού.