Ειδήσεις

 

Το Ελληνικό Vehicular Technology Chapter δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1999. Λίστα των μελών του τμήματος είναι διαθέσιμη στο site. Yπεύθυνη είναι η Καθ. Νιόβη Παυλίδου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βασικός σκοπός του Chapter είναι η υποστήριξη της συνεργασίας των μελών του και η διάχυση πληροφοριών σχετικών με την ερευνητική περιοχή που καλύπτει, μέσα από ημερίδες, τεχνικές συνεδριάσεις, συνέδρια κτλ. Ελπίζουμε όλοι οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ελληνικού Τμήματος.

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ λειτουργεί εξυπηρετητής ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω του οποίου τα μέλη μπορούν να ανταλλάσουν μαζικά μηνύματα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση: jchapterg at newton.ee.auth.gr

Οι εκδηλώσεις του Chapter είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του και η ειδοποίηση θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά για λόγους οικονομίας. Κάθε χρόνο ζητούμε από τα γραφεία της ΙΕΕΕ κατάλογο μελών αλλά καλό είναι να μας ειδοποιείτε εάν γνωρίζετε μέλη που δεν λαμβάνουν τα μηνύματά μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε εκτός από την κ. Παυλίδου και στον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, email: geopap(at)ieee.org

Παρακαλούμε τα μηνύματά σας να αφορούν αποκλειστικά δραστηριότητες του chapter για να αποφύγουμε άσκοπη επιβάρυνση της αλληλογραφίας των συναδέλφων.