Ειδήσεις

 

Από την 17η Ιουλίου 2000, το Ελληνικό Τμήμα του Vehicular Technology Chapter άλλαξε κατάσταση και περιλαμβάνει και τα μέλη του Aerospace and Electronic Systems Society.

Λίστα των μελών του τμήματος είναι διαθέσιμη στο site.