Ειδήσεις

 
  2ος Διαγωνισμός βράβευσης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας (ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2011)
 
 
Pinned
  IEEE Vehicular Technology Magazine
 
  IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine
 
  Vehicular Technology Chapter, Ελληνικό Τμήμα
 
  Μικτό VTS και AESS Chapter, Ελληνικό Τμήμα