Εκδηλώσεις

 

 
11 Ιουλίου 2013: Διαδραστικό Android Workshop
 
11 Φεβρουαρίου 2013: Διάλεξη με θέμα: "Network Localization"
 
2 Οκτωβρίου 2012: Δωρεά του Chapter Committee στο Παιδικό Χωριό SOS στα πλαίσια της Ημέρας του IEEE (IEEE Day).
 
19 Σεπτεμβρίου 2012: Σειρά διαλέξεων με θέματα: i) "Design of components of vehicles based upon Solidworks - Elaboration of design drawings" και ii) "Quality Management Principles, Tools and Systems"
 
19 Σεπτεμβρίου 2012: 2ος Διαγωνισμός βράβευσης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας (ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012)
 
21 Ιουνίου 2012: Διάλεξη με θέμα: "Power line communications: a technology with application from smart grids to in-vehicle scenarios"
 
17 Φεβρουαρίου 2012: Διαγωνισμός καλύτερης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας (ακαδημαϊκά έτη 2009 - 2011).
 
22 Δεκεμβρίου 2011: Ομιλία με θέμα: "Evolution of Telecommunication Industry in China"
 
19 Δεκεμβρίου 2011: Τεχνική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της COSMOTE
 
25 Οκτωβρίου 2011: Ομιλία με θέμα: "Παρότρυνση των φοιτητών-μελών του ΙΕΕΕ να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ένα ελπιδοφόρο επαγγελματικό μέλλον"
 
18-22 Αυγούστου 2011: Συμμετοχή στην 3η συνάντηση του IEEE AESS Chapter Summit
 
25-27 Μαρτίου 2011: Συμμετοχή στην 96η συνάντηση του IEEE Region 8 Committee
 
17 Μαρτίου 2011: Ημερίδα με θέμα: "Green ICT"
 
20 Δεκεμβρίου 2010: Διάλεξη με θέμα: "Το LTE στην Κίνα"
 
25 Νοεμβρίου 2010: Συνάντηση συνεργασίας με εκπροσώπους της IEEE Βαλκανικών χωρών
 
25 Νοεμβρίου 2010: Συμπόσιο με θέμα: "Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ανάπτυξη"
 
9 Νοεμβρίου 2010: Διάλεξη με θέμα: "Networked 3-D Virtual Collaboration in Science and Education: Towards 'Web 3.0' (A Modeling Perspective)"
 
19-25 Ιουλίου 2010: Θερινό Σχολείο με θέμα: "Κυψελοειδείς Τεχνολογίες και Λύσεις"
 
23 Μαρτίου 2010: Ημερίδα με θέματα: "Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα και Θέματα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών"
 
15 Δεκεμβρίου 2009: Τεχνική επίσκεψη στις εγταταστάσεις της COSMOTE
 
9 Δεκεμβρίου 2009: Παρουσίαση των πεδίων δράσης και των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Τμήματος του IEEE VTS & AESS στο ΤΕΙ Σερρών
 
15 Οκτωβρίου 2009: Ημερίδα με θέμα: "Σύμπραξη σε Δράσεις COST"
 
4 Δεκεμβρίου 2008: Ημερίδα με θέμα: "Aerial & Space Platforms: Research, Applications, Vision" στα πλαίσια του IEEE GLOBECOM 2008
 
4 Οκτωβρίου 2008: Διάλεξη με θέμα: "Gallileo, Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαστημικής Πλοήγησης"
 
2-3 Οκτωβρίου 2008: Διαλέξεις με θέμα: "Transport applications of Powerline Communications"
 
15 Σεπτεμβρίου 2008: Ημερίδα με θέμα: "VoIP Technology: Research and Standards for reliable applications" στα πλαίσια του PIMRC 2008
 
21 Νοεμβρίου 2007: Διάλεξη με θέμα: Designing Ultra-Wide Bandwidth (UWB) Receivers for Multi-User Interference Environments"
 
9-11 Μαΐου 2007: Ημερίδα με θέμα: "Information Security Theory and Practices 2007"
 
18 Δεκεμβρίου 2006: Διάλεξη με θέμα: "Σύγχρονα Δορυφορικά Συστήματα"
 
18 Δεκεμβρίου 2006: Διάλεξη με θέμα: "Τεχνολογίες Ασύρματων μη Δομημένων Δικτύων (Ad-hoc and Sensor Networks)"
 
18 Δεκεμβρίου 2006: Διάλεξη με θέμα: "Τεχνολογίες Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO)"
 
18 Δεκεμβρίου 2006: Διάλεξη με θέμα: "Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ελληνικού Τμήματος της ΙΕΕΕ VTS"
 
14 Δεκεμβρίου 2005: Διάλεξη με θέμα: "Future of Wireless & Key Areas of Research & Innovation - From Convergence to Seamless User Experience"
 
5 Σεπτεμβρίου 2005: Διεθνής ημερίδα με θέμα: "High Altitude Platform Systems"
 
7 Ιουλίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Vehicle Telematics - Smart Home Automation"
 
6 Ιουλίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Δορυφορικά Δίκτυα - HAPs"
 
5 Ιουλίου 2005: Επίδειξη εργαστηρίου GPS στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ
 
5 Ιουλίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Positioning Technologies"
 
4 Ιουλίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Εφαρμογές Τηλεματικής και νέων Τεχνολογιών στις Μεταφορές"
 
1 Ιουλίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "UMTS- Bluetooth"
 
30 Ιουνίου 2005: Επίδειξη εργαστηρίου Ad hoc στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ
 
30 Ιουνίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "WLAN- 802.11"
 
29 Ιουνίου 2005: Επίδειξη εργαστηρίου GSM στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ
 
29 Ιουνίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "GPRS-TETRA"
 
28 Ιουνίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "GSM"
 
28 Ιουνίου 2005: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες"
 
3 Μαΐου 2004: Διάλεξη / Παρουσίαση Εφαρμογών Κινητού Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 

28 Απριλίου 2004:

Διάλεξη πάνω στις "Προσωποποιημένες Κινητές Πύλες"
 
26 Απριλίου 2004: Διάλεξη πάνω σε "Θέματα ασφαλείας για κινητές συσκευές"
 
23 Απριλίου 2004: Διάλεξη πάνω στο "Marketing μέσω κινητών και ασύρματων καναλιών"
 
22 Απριλίου 2004: Διάλεξη πάνω στις "Κινητές Ηλεκτρονικές Πληρωμές"
 
12 Φεβρουαρίου 2004: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Εφαρμογές Τηλεματικής και νέων Τεχνολογιών στις Μεταφορές"
 
11 Φεβρουαρίου 2004: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "INMARSAT-Vehicle Telematics-Smart Home Automation"
 
10 Φεβρουαρίου 2004: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με θέμα "Positioning Tehcnologies"
26 Ιανουαρίου 2004: Συνάντηση συνεργασίας
27 Νοεμβρίου 2003: Τεχνική Επίσκεψη / Διάλεξη στις εγαταστάσεις της Vodafone
26 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξη / Επίδειξη εργαστηρίου Ad Hoc
26 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ πάνω σε θέματα m-commerce
24 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξεις πάνω στις ασύρματες τεχνολογίες
21 Νοεμβρίου 2003:
Τεχνική Επίσκεψη / Διάλεξη στο τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Ασύρματων Επικοινωνιών του Ο.Τ.Ε.
20 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξη πάνω στις κινητές εφαρμογές υγείας (m-health)
4 Μαρτίου 2003: Τεχνική Επίσκεψη στην Αίθουσα Πολυπλεξίας και στα κέντρα xDSL και IP του Ο.Τ.Ε.
4 Μαρτίου 2003: Τεχνικό Σεμινάριο: "Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών"
19 Δεκεμβρίου 2002: Διάλεξη: "Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα: Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση, Σύγκλιση"
18 Ιουνίου 2002: 2η Συνάντηση των μελών του Ελληνικού Chapter
3 Ιουλίου 2001: 1η Συνάντηση των μελών του Ελληνικού Chapter
 
25 Απριλίου 2001: Διάλεξη: "Οι νέες υπηρεσίες των δορυφορικών συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ρόλος της Federal Communications Commission"
 
15 Δεκεμβρίου 2000: Διάλεξη: "Το μέλλον των Κινητών Επικοινωνιών στην Ευρώπη"
 
23 Νοεμβρίου 2000: Διάλεξη: "Κινητές Τηλεπικοινωνίες 3ης Γενιάς: η εξέλιξη των υπηρεσιών."
 
7 Μαρτίου 2000: Ημερίδα: "Χρήση Συστημάτων Τηλεματικής για Έλεγχο Οδικής Κυκλοφορίας και Αντιμετώπιση Τροχαίων Ατυχημάτων"