IEEE Magnetics Polska - strona gwna

ODDZIAŁ MAGNETICS
POLSKIEJ SEKCJI IEEE

   Założenia kadencji 2020 - 2021


  Na okres działalności 2020 - 2021 postawione zostały następujące cele:

  • promocja Oddziału jako silnego polskiego forum specjalistów na forum akademickim i przemysłowym,
  • integracja środowiska poprzez organizację ciekawych tematycznie seminariów i prelekcji,
  • budowanie atmosfery sprzyjającej swobodnej wymianie poglądów w ramach Oddziału,
  • wzrost liczby członków Oddziału,
  • promowanie długoletnich członków Oddziału na pozycję Senior Member,
  • założenie strony internetowej Oddziału,
  • budowa platformy wymiany doświadczeń, ciekawostek, nowości z dziedziny magnetyzmu.